หลักการของเลเซอร์ Rangefinder

- May 04, 2018-

หลักการของระยะห่างโดยทั่วไปสามารถนำมาประกอบกับการวัดเวลาที่แสงจะเดินทางไปและออกจากเป้าหมายจากนั้นคำนวณระยะทาง D ด้วยความเร็วของแสง c = 299792458 m / s และดัชนีหักเหของบรรยากาศ n เนื่องจากเป็นการยากที่จะวัดเวลาได้โดยง่ายโดยปกติแล้วจะเป็นการวัดระยะของคลื่นต่อเนื่องซึ่งเรียกว่าเฟสวัดระยะค้นหา แน่นอนว่ายังมี pulse rangefinders อีกด้วย

ควรสังเกตว่าการวัดเฟสไม่ได้วัดระยะของอินฟราเรดหรือเลเซอร์ แต่จะวัดระยะของสัญญาณที่มอดูเลตบนอินฟราเรดหรือเลเซอร์ อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีเครื่องตรวจจับด้วยเลเซอร์แบบมือถือสำหรับวัดบ้านซึ่งทำงานในลักษณะเดียวกัน