เครื่องช่องแคบ

- May 04, 2018-

เครื่องสล็อตส่วนใหญ่ใช้สำหรับยางมะตอยการซ่อมแซมพื้นผิวซีเมนต์ท่อระบายน้ำท่อก๊าซท่อลวดและสายเคเบิล พื้นผิวของถนนถูกตัดออกอย่างรวดเร็วในร่องที่สม่ำเสมอโดยเลื่อยดิสก์สร้างพื้นผิวข้อต่อใหม่ ชั้นสัมผัสระหว่างวัสดุปิดผนึกและช่องเสียบถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มความแน่นของการยึดเกาะระหว่างวัสดุปิดผนึกและด้านข้างของช่อง