เครื่องผสม

- May 04, 2018-

เครื่องปั่นเป็นเครื่องจักรกลก่อสร้างประเภทหนึ่ง สิ่งสำคัญที่ใช้ในการผสมซีเมนต์ทรายปูนแห้งและวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ นี่เป็นเพลาแบบมีดที่หมุนได้ในถังหรือถังผสมและผสมวัสดุต่างๆเพื่อให้เป็นส่วนผสมหรือเครื่องที่มีความสอดคล้องเหมาะสม มีเครื่องผสมหลายชนิดรวมทั้งเครื่องผสมแบบบังคับเครื่องผสมแบบเพลาเดียวเครื่องผสมแฝดและอื่น ๆ