ระดับเลเซอร์

- May 04, 2018-

1 เครื่องวัดระดับเลเซอร์สามารถวัดว่าเครื่องบินไม่ราบเรียบหรือมีการคัดลอก ฯลฯ

2, เอาท์พุทเลเซอร์ในแนวตั้งและแนวนอนจุด

3, ระดับของลูกปัดในระดับเลเซอร์สามารถวัดระดับแนวนอน

4, ระดับเลเซอร์บนลูกปัดโคมไฟนำแม้ในเวลากลางคืนยังสามารถดูระดับของลูกปัด

5, ระดับเลเซอร์สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการดูดซับแม่เหล็กเป็นจริงมากขึ้นและสะดวกมากขึ้น