เครื่องพ่นระบบไร้อากาศ

- May 04, 2018-

เครื่องพ่นละอองสุญญากาศใช้ปั๊มลูกสูบเพื่อดันสีและสีแรงดันสูงจะถูกส่งไปยังปืนฉีดพ่นผ่านท่อแรงดันสูง แรงดันจะถูกปล่อยผ่านหัวฉีดเพื่อสร้างอุปกรณ์พ่นละอองน้ำที่ก่อรูปหนาแน่นบนผิวผนัง