ข้อควรระวังในการใช้เครื่องสล็อต

- May 04, 2018-

1) เครื่องร่องสามารถใช้งานได้สองจุด ล้อตัดเพชรเดี่ยวสามารถใช้สำหรับการตัด; ล้อตัดเพชรคู่สามารถใช้สำหรับร่อง

2) ความกว้างสล็อตสามารถปรับได้โดยวงกลมระยะทางระหว่างสองล้อตัดเพชร

3) เครื่องร่องต้องใช้ล้อตัดเพชรที่มีคุณภาพสูง ในการแทนที่สองล้อตัดเพชรในเวลาเดียวกันจะดีกว่าไม่ผสมใหม่และเก่า

4) ก่อนใช้เครื่องสลักเกลียวต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบความสมดุลแบบไดนามิกของทั้งสองวงล้อตัดเพชร